Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

Program Wychowania Przedszkolnego

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Nasze Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Tworzymy aktualne warunki dla wszechstronnego rozwoju, umożliwiającego osiąganie gotowości szkolnej każdego wychowanka.

Zadania realizujemy w ramach programów opracowanych zgodnie z nową, obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, uwzględniającą najnowsze dążenia reformy oświatowej w Polsce. 

Przedszkolne programy nauczania i wychowania obowiązujące w Przedszkolu Nr 14 "Muzyczna Kraina"  w oparciu o 

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenia MEN z 14.02.2017)

1. Program Wychowania Przedszkolnego "Kocham Przedszkole";  autor M.Pleskot, A.Staszewska-Mieszek, wyd WSiP 

 

            Program wychowania przedszkolnego

2. Program Wychowania Przedszkolnego oparty o założenia M.Montessori "Odkryjmy Montessori raz jeszcze ...";

autor Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak,  Joanna Sosnowska, Aneta Albinowska ' Oficyna Wydawnicza "Impuls" 

program Montessori