Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

Biofeedback

„Nie wystarczy wiedzieć, trzeba to stosować.
Nie wystarczy działać, trzeba jeszcze chcieć” 

– Johann Wolfgang von Goethe

Biofeedback

 

Dla dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia otwarte są progi przedszkola przy ul. Skłodowskiej-Curie 41. Placówka przyjmuje dzieci z orzeczeniami i opiniami z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. 
W przedszkolu funkcjonują gabinety terapeutyczne, które w specjalistyczny sposób wspomagają rozwój dzieci, szczególne najmłodszych dotkniętych autyzmem.
Piękne, specjalistyczne wyposażone, w pełni dostosowane do potrzeb najmłodszych miejsce sprzyja zabawom w grupie, ale także zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dziecka.

Biofeedback

Dźwięk, światło, ruch, kolory… 
Basen z kulkami, lustrzany domek, fotel gruszka ze światłowodami czy też kolumna świetlna to tylko niektóre przedmioty znajdujące się w Sali Doświadczania Świata, stymulujące rozwój zmysłów, za pomocą których dziecko poznaje otaczający świat.

Pobudzanie możliwości mózgowych Biofeedbackiem 

Czujniki rozmieszczone na skórze głowy, rejestrujące sygnały czynności organizmu, tj. fal mózgowych, przewodnictwa elektrycznego skóry, które następnie przetwarzane są na rodzaj gry wideo wyświetlanej na ekranie komputera to nie opis scenki z filmu science fiction, lecz metody treningowej EEG Biofeedback, polegającej na wykorzystywaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli zwrotnie otrzymywanej informacji o bieżącej pracy mózgu. „Muzyczna Kraina” dysponuje najnowszym tego typu sprzętem, co wyróżnia ją nie tylko w Inowrocławiu, ale również w regionie.

          Zajęcia terapeutyczne      Biofeedback   

Dzieci mające problemy w nauce wykazują podwyższone poziomy fal mózgowych Alfa i Theta, co może powodować dezorganizację czynności mentalnych. Trening EEG Biofeedback zmniejsza wrażliwość sensoryczną, poprawia reagowanie na zmiany w otoczeniu, umiejętność czytania, pisania, skutkuje również poprawą zdolności matematycznych, plastycznych (rysunkowych) i oraz poprawą wyników testów IQ.
EEG Biofeedback to trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej – skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość rozwijania kreatywności i umiejętności poznawczych, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu, lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.
Urządzenie głównie wykorzystywano w Muzycznej Krainie do pracy z dziećmi potrzebującymi specjalistycznego wsparcia. Od dwóch miesięcy poszerzono zakres wykorzystania sprzętu o pracę z dziećmi najzdolniejszymi, osiągającymi wysoki poziom umiejętności i wiadomości. Przez kolejne miesiące sprzęt będą wykorzystywać kolejni terapeuci we wszystkich budynkach Muzycznej Krainy w pracy z dziećmi uzdolnionymi.

                                        Biofeedback

Dzieci mające problemy w nauce wykazują podwyższone poziomy fal mózgowych Alfa i Theta, co może powodować dezorganizację czynności mentalnych. Trening EEG Biofeedback zmniejsza wrażliwość sensoryczną, poprawia reagowanie na zmiany w otoczeniu, umiejętność czytania, pisania, skutkuje również poprawą zdolności matematycznych, plastycznych (rysunkowych) i oraz poprawą wyników testów IQ.
EEG Biofeedback to trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej – skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość rozwijania kreatywności i umiejętności poznawczych, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu, lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.
Urządzenie głównie wykorzystywano w Muzycznej Krainie do pracy z dziećmi potrzebującymi specjalistycznego wsparcia. Od dwóch miesięcy poszerzono zakres wykorzystania sprzętu o pracę z dziećmi najzdolniejszymi, osiągającymi wysoki poziom umiejętności i wiadomości. Przez kolejne miesiące sprzęt będą wykorzystywać kolejni terapeuci we wszystkich budynkach Muzycznej Krainy w pracy z dziećmi uzdolnionymi.

Terapia ruchowa 
W „Muzycznej Krainie” bocianie gniazdko i grzybek służą do terapii, a skoki na trampolinie nie są tylko formą zabawy. Zajęcia niwelują problemy chociażby z napięciem mięśniowym, które przeszkadza w nauce pisania.

                                                              zajęcia ruchowa