Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

Edukacja Montessori

Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania.
Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku należne jest
pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je."
(Maria Montessori)

Znalezione obrazy dla zapytania montessori przedszkole

„POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU” - według Marii Montessori istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat.

Maria Montessori traktowała dziecko i jego rozwój podmiotowo, a nie przedmiotowo. Liczyła się z potrzebami dziecka, nie ograniczając go zakazami czy też nakazami. Jej zdaniem dzieciństwo to bardzo ważny okres w rozwoju jednostki ludzkiej, w którym zachodzą wszystkie podstawowe procesy twórcze, nadające kształt osobowości. Wewnętrzna energia dzieci skłania je do ciągłej aktywności, nie strudzenia, poszukiwania i trwałego realizowania podjętych działań. To właśnie na tej spontanicznej i wszechstronnej aktywności dziecka Montessori oparła naukę i wychowanie.Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, a także wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

 Metoda Montessori - na czym polega? - Przedszkole Róża Montessori

W placówkach Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej, ul. Jacewskiej i ul. M Sklodowskiej-Curie

funkcjonują grupy zgodnie z założeniem pedagogiki M.Montessori. Nauczyciele nie tylko posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz dyplomy Montessori, ale przede wszystkim mają w sobie pasję, prawdziwą miłości do dzieci, są entuzjastami i profesjonalistami. Stworzyliśmy w naszym przedszkolu zespół kilku osób, dla których praca z dziećmi to źródło nieustającej radości i inspiracji.

Dzieci w przedszkolu przebywają w grupach mieszanych wiekowo i chociaż wymaga to większego zaangażowania nauczyciela, zaletami takiego rozwiązania jest szybsza i skuteczniejsza edukacja społeczna zarówno dzieci starszych jak i młodszych, szybsza adaptacja i integracja dzieci nowoprzyjętych, naturalne zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi (dzielenie się doświadczeniem), szybsze dostrzeżenie przez dzieci zróżnicowanych potrzeb i zasad współżycia.

 

Cele pedagogiki M. Montessori realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.  

Zadania pedagogiki M. Montessori:

 • uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
 • samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych.
 • koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
 • lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
 • porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
 • społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • o