Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

Odpłatności

Opłaty

AKTUALNA OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

 

 • Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2022/23 wynosi 8,00 zł za 1 dzień pełnego wyżywienia (śniadanie; II śniadanie; obiad - zupa+ II danie; podwieczorek). Naliczana jest za każdy dzień obecności dziecka w Przedszkolu.
 • Wymagany minimalny pobyt - to 6 godz. dziennie, w tym od 8.00-13.00 pobyt bezpłatny
 • Opłata za pobyt dziecka poza godz. 8.00-13.00 w przedszkolu wynosi 1,14 za godzinę. Opłata za pobyt jest regulowana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia i wynosi: 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.
 • Np. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu przy 20 dniach roboczych w miesiącu wynosi:                                                                                                                                                                                                                                                               8.00:14.00 - 22,80 zł.

7.00:14.00 - 45,60 zł. 

6.00:14.00 - 68,40 zł.

8.00:15.00 - 45,60 zł. 

7.00:15.00 - 68,40 zł.

6.00:15.00 - 91,20 zł.

8.00:16.00 - 68,40 zł.

7.00:16.00 - 91,20 zł.

8.00:17.00 - 91,20 zł

7.00:17.00 - 114,00 zł.

6.00:17.00 - 136,80 zł

 • Za każdy dzień nieobecności dziecka zwracana jest opłata za wyżywienie (8 zł) oraz opłata za pobyt - naliczona za dany dzień
 • Rodzic płaci tylko za faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu i dzienną stawkę żywieniową
 • Dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub orzeczenie o kształceniu specjalnym zwalnia się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Uwaga! Zwolnienie z opłaty nie jest jednoznacznie ze zwolnieniem z opłaty za wyżywienie!

   

  Należność za korzystanie z usług przedszkola, należy wpłacać zgodnie z umową do

  15 - tego dnia każdego miesiąca za aktualny miesiąc. 

  Za każdy dzień zwłoki po 15-tym będą naliczane odsetki ustawowe i rośnie do dnia wykonania opłaty.

  Zwracamy się z prośbą o terminowe opłaty za przedszkole. Rodzice, których dziecko nie przyjdzie do przedszkola powinni zgłaszać ten fakt do intendentki lub nauczyciela 1 dzień wcześniej.

  Wyliczenie dla Państwa zawiera informację o opłacie bieżącej, zaległościach, naliczonych odsetkach. W razie wątpliwości co do wysokości kwoty, prawidłowości naliczenia, innych pytań - prosimy o kontakt z intendentem w placówce przedszkola.

  Opłaty za Przedszkole podlegają egzekucji w trybie administracyjnym

  Opłaty, za korzystanie z usług przedszkola płatne na konto:

  PKO Bank Polski SA O/Inowrocław

  ul. Królowej Jadwigi 39

  NR KONTA 46 1020 1505 0000 0102 0183 2955

   

  Prosimy o prawidłowe wypełnianie treści przekazu bankowego 

   /należności za pobyt dziecka w przedszkolu/

   KONIECZNE JEST PODANIE: 

  imię i nazwisko dziecka; numer grupy oraz nazwę ulicy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

  WZÓR:

  wzór opłaty za przedszkole