Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

zajęcia logopedyczne

Odbywają się w małych grupach dobranych wg. wad wymowy. Dzieci 5 i 6 letnie spotykają się w małych w grupach, po przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy w zależności od potrzeb dzieci zakwalifikowane są na terapię logopedyczną, gdzie prowadzone są zajęcia w celu usunięcia zaburzeń komunikacji językowych, w tym również niepłynności mowy.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistę z zakresu terapii logopedycznej. Podczas terapii dzieci doskonalą aparat mowy, uczą się prawidłowej wymowy. 

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia)
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
  • kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.   
  •                                                                                                              Logopedia