Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

Ramowy rozkład dnia

 Rozkład dnia         

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:00 – 17:00 

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – dzieci 3-letnie

w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina 

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Samodzielna zabawa dzieci odpowiadająca ich zainteresowaniom – zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne, plastyczne. Zabawy przy stolikach – układanki, domina, puzzle, gry planszowe. Prowadzenie zabaw kierowanych przez nauczyciela – zabawy integrujące grupę, prowadzenie obserwacji przez nauczyciela w ramach wspierania i wspomagania rozwoju dziecka – praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem. 

8.00 – 8.30 Zabawa poranna i czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.

8.30 – 9.00  I śniadanie 

9.00 – 9.30 Realizacja zajęć dydaktycznych wg założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego – rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej. 

9.30 –11.15   Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody. Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku II śniadanie. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne (pozostałe dzieci zabawy dowolne) 

11.15 – 12.00  Czynności samoobsługowe i higieniczne, obiad 

12.00 – 13.25  Czas relaksu – leżakowanie, bajkoterapia – słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej 

13.25 – 14.00 Zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek 

14.00 – 15.00 zajęcia kierowane utrwalające, realizacja programów własnych, ogólnopolskich, projektów edukacyjnych, koncepcji pracy przedszkola (gra na flażoletach, dzwonkach, kolorpiano) zajęcia rytmiczne, wybranego programu tematycznego. 

15.00 – 17.00  Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, indywidualna praca z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gry i zabawy rozwijające zainteresowania dziecka zabawy wg zainteresowań. 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – dzieci 4-5-letnie

w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina

6.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Samodzielne zabawy dzieci odpowiadające ich zainteresowaniom – zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne, plastyczne. Zabawy przy stolikach – układanki, domina, puzzle, gry planszowe. Prowadzenie zabaw kierowanych przez nauczyciela – zabawy integrujące grupę, prowadzenie obserwacji przez nauczyciela w ramach  wspierania i wspomagania rozwoju dziecka – praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem.

8.00 – 8.30 Zabawa poranna lub zestaw ćw. porannych i czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.

8.30 – 9.00  I śniadanie

9.00 – 10.00 Realizacja zajęć dydaktycznych wg założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego – rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej , matematycznej.

10.00 –11.15 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku - II śniadanie, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody,

11.15 – 12.00  Czynności samoobsługowe i higieniczne, obiad

12.00 – 14.00  Czas relaksu z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, bajkoterapia– słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zajęcia kierowane utrwalające, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem,  zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawa ruchowa , czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14.00 – 15.00 Zabawy dydaktyczne kierowane, realizacja programów własnych, ogólnopolskich, projektów edukacyjnych, koncepcji pracy przedszkola ( gra na flażoletach, dzwonkach, kolorpiano) zajęcia rytmiczne,  taniec towarzyski, wybranego programu tematycznego.

15.00 – 17.00  Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, indywidualna praca z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gry i zabawy rozwijające zainteresowania dziecka zabawy wg zainteresowań

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – dzieci 6-letnie

w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina

6.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Samodzielne zabawy dzieci odpowiadające ich zainteresowaniom – zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne, plastyczne. Zabawy przy stolikach – układanki, domina, puzzle, gry planszowe. Prowadzenie zabaw kierowanych przez nauczyciela – zabawy integrujące grupę, prowadzenie obserwacji przez nauczyciela w ramach  wspierania i wspomagania rozwoju dziecka – praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem.

8.00 – 8.30 Zabawa poranna lub zestaw ćw. porannych i czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.

8.30 – 9.00  I śniadanie

9.00 – 10.00 Realizacja zajęć dydaktycznych wg założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego – rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej.

10.00 –11.15 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku - II śniadanie, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody,

11.15 – 12.00  Czynności samoobsługowe i higieniczne, obiad

12.00 – 14.00  Czas relaksu z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, bajkoterapia– słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zajęcia kierowane utrwalające, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem,  zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14.00 – 15.00 Zabawy dydaktyczne kierowane, realizacja programów własnych, ogólnopolskich, projektów edukacyjnych, koncepcji pracy przedszkola (gra na flażoletach, dzwonkach, kolorpiano) zajęcia rytmiczne,  taniec towarzyski, wybranego programu tematycznego.

15.00 – 17.00  Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, indywidualna praca z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gry i zabawy rozwijające zainteresowania dziecka zabawy wg zainteresowań