Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

Rozwijanie mowy przez ruch

Rozwój mowy zależy od czynników fizjologicznych, środowiskowych oraz psychologicznych. Jednocześnie rozwój mowy jest wzajemnie uwarunkowany z rozwojem umysłowym i motorycznym. Wszelkie zaburzenia rozwoju psychoruchowego mogą doprowadzić do zaburzeń mowy.

Dlatego w naszej grupie dzieci codziennie mają swobodny dostęp do różnorodnego sprzętu gimnastycznego i codziennie rozwijają swoją sprawność motoryczną i koordynację ruchową.

Aby umiały sprawnie posługiwać się narządami artykulacyjnymi muszą najpierw usprawnić większe grupy mięśniowe i nauczyć się, jak świadomie je układać.

Ćwiczenia ruchowe są jednym z wielu elementów, które realnie wpływają na kształtowanie się mowy i wymowy dzieci. 

Wszystkie opisanie działania są wynikiem realizowanej w grupie innowacji pedagogicznej "Rozwijanie mowy przez ruch".

                                                                                                                                                                               A.K.

 

G1     G2     G3         

                           G4                          G5