Przedszkole Nr 14 "Muzyczna Kraina"

Główna siedziba:  ul.  Św. Ducha 86,  88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 00 89

Filie:  ul. Jacewska 16, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 34 10

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 20 04

 ul. Poznańska 47, 88-100 Inowrocław, tel. (+48) 52 357 68 68

Elektroniczna Skrytka Podawcza: /P14Inowroclaw/SkrytkaESP

NIP: 556-23-27-571  REGON: 001013660

 adres e-mail: biuro@muzycznakraina.pl   

    Logo P.14       Godło Polski

                        

     

 

Ustawienia

Wyszukiwarka

Ubezpieczenie NNW

Przedszkole nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu, informuje o

UBEZPIECZENIU DZIECI od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021  w firmie w Inter-Risk 

1. Nr polisy - składka 2 zł - odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Polisa seria A-A nr 363361 

2. Nr polisy - składka 39 zł - Polisa seria EDU-A/P numer 080922  

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie:

- serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie

- danych osobowych osoby Ubezpieczonej

- dane Ubezpieczającego

- numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie

- dokumentację medyczną z przebiegu i zakończenia leczenia

Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

· Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new 

· Telefonicznie – na numer telefonu InterRisk Kontakt: (22) 575 25 25

· Pocztą tradycyjną - kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice

· Pocztą elektroniczną - skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl 

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym linkiem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/ 

 Dokumenty do pobrania:

http://muzycznakraina.szkolnastrona.pl/download/Zakres-ubezpieczenia-SU-20-000-39-z.pdf

http://muzycznakraina.szkolnastrona.pl/download/Zgoszenie-szkody-InterRisk-2020-2021.pdf

http://muzycznakraina.szkolnastrona.pl/download/Zgloszenie-szkody.pdf